1.ca.26 LA RONDALLA D’EN VIT

El professor de català us va contar la rondalla d’en Vit, i el proper dia 17 tendrem el privilegi de que vengui una actriu professional, que també fa classes en el nostre institut, i ens en contarà una altra.
Les rondalles formen part de la literatura popular, que es transmeten oralment des de fa segles. Hem estudiat alguns aspectes d’aquest tipus de narracions.
Entre altres activitats, els alumnes han escrit un resum d’aquesta rondalla. Comentarem, amb permís dels seus autors, el defectes de dos d’aquests resums. Vet aquí el primer, excessivament esquemàtic:

Un dia en Vit no s’aixecava i sa germana se’n va anar a cercar la verga, però la verga no anava de pegar-li. Va anar a cercar el foc, després l’aigua, el bou, la trava, la rata i fins que en Vit no se’n va donar compte de l’escàndol que havia organitzat, no es va aixecar.

Aquí tenim el segon.

En Vit és un nin a qui costa molt aixecar-se els matins per anar a escola. Un dia la mare li diu a la germana d’en Vit que ella el desperti perquè havia d’anar a comprar. I així ho va fer, però en Vit no es despertà, i la germana cercà la vergueta per despertar-lo, però la vergueta digué que no, i la nina cridà el foc, però també digué que no, i així consecutivament després amb l’aigua, amb el bou, amb la trava per a fermar el bou, la rata fins que arribà al moix, i el moix sortí a cercar el ratolí, el ratolí a rosegar la trava, la trava a fermar el bou, el bou a beure l’aigua, l’aigua a apagar el foc, el foc a cremar la vergueta, i quan en Vit va veure tot allò que venia cap a ell, es vestí escopetejat i ja era a l’escola.

Els dos resums cometen l’error de fer oracions gramaticals massa llargues. S’han de posar més punts. Les frases curtes ajuden al lector a entendre millor la història.
És convenient iniciar una rondalla amb la fórmula clàssica d’”Això era i no era …”, i sempre s’ha de presentar el protagonista, i no parlar d’ell com si ja el coneguéssim des del començament.
Els dos autors dels resums presenten la verga com si pegar garrotades fos el sistema normal per a fer despertar la gent. Cal explicar per què la germana vol anar a cercar una vergueta.
En el primer resum tampoc no sabem per què va a cercar els altres personatges. Per cert, que es deixa el darrer: el moix. Tampoc es diu que tots ells van cap a casa d’en Vit, sinó simplement que “s’ha organitzat un escàndol”.
Cal anar molt vius perquè és fàcil resumir massa i deixar les coses a mitges, de manera que el lector que no coneix prèviament la història, queda sense entendre-la bé. És cert que es poden eliminar personatge secundaris, com per exemple la mare, però no altes importants com el moix. També es poden deixar de dir coses que se sobreentenen, però no convé dir que la germana va a cerca el foc sense explicar mínimament la finalitat d’aquesta acció.
Altres vegades (no és el cas que ens ocupa) es cau en el defecte contrari: explicar amb detall coses secundàries que no interessen. Un resum ha de ser breu, però no hi ha de mancar cap idea important.
Sempre s’ha de repassar tot allò que escrivim, i així li podrem donar més expressivitat i fer la història més comprensible i emocionant.

Intentem ara, entre tots, millorar aquests dos resums. Aplicarem alguns dels consells que acabam d’explicar. No es tracta de fer un nou resum, sinó que agafarem el segon i el recompondrem. El divendres dia 10 heu de presentar un còmic sobre aquesta rondalla, i també heu de dur el primer resum d’aquest post, però millorat sensiblement. Fixeu-vos com ho hem fet am l’altre resum d’un company vostre.
La primera frase, per exemple,

En Vit és un nin a qui costa molt aixecar-se els matins per anar a escola.

podria quedar així:

Això era i no era un nin que nomia Vit, a qui costava molt aixecar-se els matins per anar a escola.

A la segona frase hem de presentar la mare i la germana.

Un dia la mare li diu a la germana d’en Vit que ella el desperti perquè havia d’anar a comprar. I així ho va fer, però en Vit no es despertà.

Un dia la mare, que havia d’anar a comprar al mercat molt prest, demanà a la germana que fos ella qui despertàs en Vit l’endemà, i així ho va fer, però el nin no es volia aixecar perquè tenia molta son.

Ara convindrà donar algunes explicacions en els dos primers personatges com a mínim. No ens hem de limitar a mencionar-los, sinó que convé escriure un breu diàleg en què es digui el motiu pel que la germana cerca ajuda. Així, el lector ja entendrà millor el que passa amb els següents. El que ve a continuació és el fragment que més convé modificar i afegir-hi alguns detalls interessants.

i la germana cercà la vergueta per despertar-lo, però la vergueta digué que no, i la nina cridà el foc.

–Si no t’aixeques, aniré a cercar una vergueta perquè te pegui fins que t’aixequis.—digué la germana tota nerviosa. En trobar-ne una dins el llenyer, li digué:
–Vergueta, ves a pegar a en Vit, que no vol anar a escola.
Però la vergueta no es volgué moure, i la nina li va dir:
–Si no hi vas, aniré a cercar el foc i te cremarà.

Ara sí que podem resumir al màxim, fent la seqüència molt simple.

la nina cridà el foc, però també digué que no, i així consecutivament després amb l’aigua, amb el bou, amb la trava per a fermar el bou, la rata fins que arribà al moix.

Aquest fragment pràcticament el podem deixar com està, perquè ara sí que el lector ja es pot imaginar el diàleg que hi ha entre cada nou personatge i la germana.

la nina cridà el foc, però també digué que no, i així successivament després amb l’aigua, amb el bou, amb la trava i la rata, fins que arribà al moix.

Cal donar una certa importància al moix, ja què és el que fa acabar la llista personatges que no volen ajudar la germana. Ell és qui posa fi a la tirallonga de sers inactius, i fa que tots comencin a actuar. S’ha de posar un punt i començar una nova oració gramatical.

i el moix sortí a cercar el ratolí, el ratolí a rosegar la trava, la trava a fermar el bou, el bou a beure l’aigua, l’aigua a apagar el foc, el foc a cremar la vergueta.

Heu de creure i pensar que el moix feia tres dies que no havia menjat res, i, mort de fam, va pegar bot per encalçar la rata. La rata, en veure’l, partí a rosegar la trava, la trava a fermar el bou, el bou a beure l’aigua, l’aigua a apagar el foc, el foc a cremar la vergueta, i la vergueta a pegar a en Vit.

Ara arribam al final. Amb una mica més d’emoció, serà suficient perquè quedi bé.

i quan en Vit va veure tot allò que venia cap a ell, es vestí escopetejat i ja era a l’escola.

I quan en Vit va veure tota aquella processó d’animals i objectes que venia cap a ell, es vestí escopetejat, es posà a córrer ca a l’escola i encara hi arribà a temps de començar la classe.

Recordau: divendres dia 10, un còmic d’un full i el primer resum d’aquest post millorat. També farem la representació teatral de la rondalla. Necessitam un/a director/a de càsting per a seleccionar els alumnes que han de fer cada personatge. S’admeten candidats. Preparau la vostra actuació.

Anuncis