1.cat.5 Avantatges del bilingüisme

http://www.tv3.cat/videos/3830370/Avantatges-del-bilinguisme

ACTIVITATS VÍDEO:  AVANTATGES DEL BILINGÜISME       (A partir de 11′ 23”)          

(Entrevista al professor Albert Costa de la Univ. Pompeu Fabra de Barcelona)

____________________________________________________________

1.Què vol dir en altres paraules la frase que diu el professor Albert Costa de la Universitat Pompeu      Fabra: “Les persones bilingües són capaces de controlar l’atenció de

   la millor manera”?

 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. A quin grup de persones bilingües s’ha aplicat l’estudi?

  

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

3. Els que són bilingües parlen les dues llengües a l’atzar o seleccionen? ………………………………..

 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

4. Quan un individu adquireix la segona llengua posteriorment al naixement, també li aporta

     avantatges?  ……… Quin exemple posa el professor Costa perquè ho entenguem?

 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5. Quin estudi s’ha fet amb bebés de 7 mesos respecte al bilingüisme?

 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

6. Els avantatges dels bilingües, també passa amb els nins adoptats? Obliden la seva llengua?

 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

7. Quina és la millor edat per aprendre una llengua estrangera?

 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

8. Què resulta absurd dels col·legis bilingües/trilingües que incorporen l’anglès com a tercera

    llengua d’aprenentatge?

 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

9. Per què no s’ha fet l’estudi a Catalunya?  ………………………………………………………………………….

   

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

10. Creu el professor que ha gent amb oïda per a les llengües? …. Ell n’és unexemple? …………..

 

 

Anuncis