Les Germanies a Mallorca

Les germanies de Mallorca

Les causes que provocaren la germania de Mallorca varen ser la terrible situació de misèria i d’empobriment que patien la pagesia i els menestrals per efecte de la pressió fiscal i l’explotació que exercien els senyors al camp i les oligarquies a la ciutat.

La insurrecció de la pagesia va iniciar-se el febrer de 1521 com a resposta a la detenció de set menestrals per part del virrei.

Ràpidament la revolta es dirigeix contra l’oligarquia urbana (mascarats) i s’exigeix la supressió dels censals, la reforma del sistema fiscal i la fi de la corrupció dels estaments privilegiats. Volien una distribució de les càrregues fiscals en funció de la riquesa real dels habitants i augmentar la representació de les viles en el Gran i General Consell .

En una primera fase, la més moderada, els agermanats estaven comandats per Joan Crespí, que liderà la junta dels tretze. La junta assumeix el poder a tota la illa i decreta la santa quitació, és a dir, l’abolició dels imposts que cobrien el deute públic i la supressió dels censals. Els senyors i el patriciat urbà fugí de la illa o es refugià als castells de Bellver i al de Santueri a Alcúdia, el virrei va marxar a Eivissa.

Joan Crespí és assassinat per la seva postura moderada i el control dels agermanats va passar al felanitxer Joanot Colom. Les mesures adoptades demostren la radicalitat revolucionària del moviment: exempcions d’impostos i persecució i assassinats de mascarats. Finalment, el 1522, les tropes imperials desembarcaren a Alcúdia i controlen definitivament la rebel·lió el març del 1523. La repressió va ser brutal: Colom va ser decapitat i esquarterat, les viles hagueren de pagar nombroses indemnitzacions per danys i perjudicis a través dels gremis, es practicaren execucions públiques, empresonaments, multes, condemnes a galeres i confiscacions de béns. Aquestes mesures anaren seguides d’un increment de la pressió fiscal com a mesura punitiva.

Com a conseqüència d’aquesta repressió s’incrementà la misèria del poble, la despoblació i el bandolerisme.

JOANOT COLOM

Joanot Colom va ser un cap dels agermanats mallorquins. Barreter d’ofici, vivia amb la seva família a Palma, davant l’església de Sant Nicolau Vell.

Començada la germania, el lloctinent Miquel de Gurrea va acusar-lo de conspiració, i l’empresonà el 6 de febrer de 1521. Això precipità els esdeveniments i l’endemà va ser alliberat per la força. El 15 de febrer de 1521 partí cap a València per tal de conèixer l’organització de la Germania valenciana i per anar a la cort. Juntament amb Pau Casesnoves, cirurgià d’Inca, va donar suport a l’arbitratge fet per Ferran el Catòlic (1521), favorable als forans.

Durant la revolta alliberà els esclaus i intentà l’ocupació d’Alcúdia, que resistí diversos setges. L’octubre de 1522, s’enfrontà a les tropes reials, que havien desembarcat a Alcúdia, a Son Fornari (sa Pobla) amb el resultat de més de mil morts. Es refugià a Palma, juntament amb molts de forans, on resistiren el setge de l’exèrcit reial fins al 7 de març del 1523 que capitularen.

Joanot Colom fou empresonat dos mesos al castell de Bellver i degollat, arrossegat i esquarterat el 3 de juny. Els quarters del seu cos foren exposats damunt quatre pilars construïts a diferents llocs de la ciutat, inclosa la Porta Pintada. En aquesta hi hagué el cap exposat durant segles dins una gàbia posada a una fornícula, perquè els veiessin els forans en arribar a la ciutat. La seva execució encetà la repressió contra la Germania.

 

Contesta les següents qüestions:

1)Què és la santa quitació? Qui la va decretar?

2)Qui comandava la junta dels tretze?

3)D’on era originari Joanot Colom? On vivia? Quin ofici tenia?

4)Per què diem que Joanot Colom era radical?

5) Qui eren els mascarats? D’on prové el nom?

6)Quina connexió hi ha entre la Germania de Mallorca i la valenciana?

7)Quina ciutat va patir setges per part dels agermanats? Quin va ser el resultat?

8) En quina batalla s’enfrontaren les tropes imperials i els agermanats?

9) Quan varen capitular els agermanats?

10)Explica la repressió duta a terme pels vencedors i les conseqüències que va provocar.

Nota: Les respostes les heu de posar al quadern. Són per dimarts.

Anuncis

El Barroc a la ciutat de Palma

Aquí teniu el qüestionari per avaluar la visita del barroc a Palma (cliqueu sobre l’enllaç). Recordeu que haureu de respondre les qüestions al quadern del tema.

guiamemoria

La Monarquia autoritària: Els Reis Catòlics

1. Socials. 8 La Baixa Edat Mitjana

Aquesta presentació és un bon resum del tema de la Ciutat medieval:

1. Socials. 7 Palau Reial de L’Almudaina

Divendres, després de veure la Catedral, vam visitar el Palau Reial de l’Almudaina. Fixeu-vos bé en les fotos i feu les activitats, per dimarts 14 de novembre.

ACTIVITATS:

1) La paraula “Almudaina”, prové de quin idioma? Què significa?

2) Primer va ser residència d’un governador o …

3) Després de la conquesta cristiana, quin rei va fer importants canvis en l’edifici?

4) Va dividir l’edifici en dues parts que són…

5) La fotografia on hi ha xemeneies, es tractava d’un saló molt important. Quin  nom rebia?

6) Quina alçada feia el saló abans de la remodelació?

7) A la fotografia dels tapissos, en veiem un. D’on prové, de Bèlgica o de Madrid? Per què?

8)  La Torre principal rep el nom de …

9) Què representa l’escultura que hi ha al damunt? Quin paper tenia?

10) Hi ha una altra Torre, que rep el nom de Torre dels Caps. Per què?

11) A l’interior es conserva una depedència d’època musulmana. Quina?

12) Per què no s’han conservat els mobles d’època Medieval?

13) Quin nom rep la cadira més antiga del Palau?

14) Sobre la portada d’entrada de la Capella Reial, hi ha unes escultures que no es van fer a Mallorca. D’on les van dur?

15) En quin altre lloc podem trobar un altre Palau dels Reis de Mallorca?


1. socials. 6 Palau de l’Almudaina

Després de veure el video, heu de respondre a les activitats:

 

ACTIVITATS:

1) Quin poble fou el primer en ocupar el recunte de l’Almudaina?

2) En època musulmana era la residència de …

3) Quin rei va ordenar la remodelació del Palau?

4) Què nom la torre principal?

5) En quin any fou realitzada l’estàtua de l’Àngel Custodi? Amb quin material?

6) El portal d’entrada te forma d’arc de mig punt, típic de l’art ….

 

1. Socials.5 Mapa conceptual