3.tec.25 Electrònica

EL RELÉ

http://www.xtec.cat/~ccapell/rele/rele.htm

 1. Explica el funcionament d’un relé passa per passa.

 1. Fes l’esquema elèctric d’un relé que connecta una bombeta.

 1. Dibuixa el símbol

  1. D’un relé que activa un commutador

  2. D’un relé que activa un interruptor

  3. D’un relé amb commutador

 1. Fes l’exercici 30 de la pàgina 165 del llibre de tecnologies.

ELS RESISTORS

 1. Quins tipus de resistors coneixes?. Posa’n exemples.
 1. Per què alguns components electrònics tenen tantes bandes o ratlles de colors?
 1. Quina funció fan els resistors en els circuits?
 1. Esbrina el valor nominal i la tolerància, així com el marge real del valor en ohms, de les resistències següents:
Resistència Valor nominal Tolerància Marge valor total

marró-negre-negre/ plata

10 Ω

10%

9-11 Ω

vermell-violeta-marró/or

verd-blau-vermell/plata

gris-vermell-taronja/or

taronja-blanc-groc/plata

marró-verd-verd/marró

CODICOLORS

APARELLS DE MESURA ELÈCTRICS

 1. Escriu quines són les regles d’ús d’un polímetre.
 2. Dibuixa l’esquema de les connexions que faries per cercar el valor de:

a) la resistència d’una bombeta

b) el voltatge d’un circuit que té dues bombetes muntades en sèrie

c) el voltatge de la primera bombeta d’aquest circuit en sèrie

d) la intensitat d’un circuit amb dues bombetes en paral·lel

e) la intensitat de la primera bombeta d’aquest circuit en paral·lel

Anuncis

3.tec.24 Comunicació

Proposta de treball

 • Heu de fer una comunicació, utilitzant el format que vulgueu (vídeo fet per vosaltres, presentació de diapositives, cartolina, pàgina web…) sobre algun tema dels següents:

 • Contaminació atmosfèrica (efecte hivernacle, deteriorament de la capa d’ozó…)

 • Contaminació de l’aigua i del sòl. Eliminació dels residus sòlids.

 • Exhauriment dels recursos energètics i matèries primeres i desenvolupament sostenible.

 • Funcionament d’un ordinador.

 • Maquinari d’un ordinador.

 • Xarxes (LAN, WAN i Internet)

Metodologia i temporalització

 • El treball s’ha de fer en grups de dos i s’ha de presentar a la classe divendres 14 de juny.

 • Heu de fer feina a casa. Els divendres tendreu la classe de tecnologies per posar en comú la feina que heu fet i organitzar-vos.

Recerca d’informació

 • Per Internet trobareu molta informació sobre aquests temes i treballs d’altres alumnes que ja han fet coses semblants.

 • Al llibre de tecnologies de tercer també hi trobareu informació que us pot orientar en la vostra tasca.

3.Tec.23 Tasques per a la recuperació de la primera i la segona avaluació de Tecnologies.

S’atraca el final de curs.  Com bé sabeu, per aprovar l’assignatura de tecnologies heu de tenir aprovades les tres avaluacions.

Per recuperar avaluacions pendents heu de:

 • Millorar els procediments i l’ actitud durant la tercera avaluació.
 • Fer la tasca que us deix a continuació per recordar alguns dels continguts de l’avaluació.

Per recuperar la primera avaluació:

recu1

Per recuperar la segona avaluació:

recu2

 • Aprovar l’examen que farem algun dia del mes de juny (està en negociació).

 

3.tec.22 Pràctiques Base de Dades

Pràctica 1: taules

Pràctica 2: FORMULARI

Pràctica 3: inseririmatges

3.tec.21 Tasca electricitat

Aquests exercicis i els que tenim pendents els corregirem a classe dilluns 8 d’abril.

exercpasquaE

3.tec.20 La màquina de vapor i els motors a reacció

Tasca per fer dilluns a classe

La màquina de vapor

Els motors a reacció

Ves a l’apartat avalua’t i fes el qüestionari
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/motor_reaccio/index.htm#

2.tec.19 Motors Dièsel