3.tec.21 Tasca electricitat

Aquests exercicis i els que tenim pendents els corregirem a classe dilluns 8 d’abril.

exercpasquaE

Anuncis

Test d’Orientació Professional

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: . Leave a Comment »

Visita a la Fundació Miró

Fotografies amb els alumnes alemanys durant la visita a la Fundació Miró.

3.cat.18 Mirem-nos en el quítxua. Ens reconeixem?

El català no és l’única llengua que durant anys ha estat marginada a favor del castellà. El quítxua, una família de llengües indígenes de Sud-amèrica, ha estat marginat pel castellà des de l’època colonial. Fins i tot es va crear un estigma social i utilitzar-la estava mal vist. Ara, països com l’Equador, Bolívia o el Perú intenten capgirar aquesta tendència.

A continuació veureu un vídeo sobre la situació actual de quítxua. Un cop visionat, podeu contestar a les preguntes de més avall:

Recuperam el quítxua

Recuperant el quítxua, marginat pel castellà

1)   http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/1787079

 1. Quina àrea lingüística ocupa el quítxua? Quins països hi compren?
 2. Quin estatus té aquesta llengua en els països en què es parla?
 3. En quin moment de la història el quítxua va sofrir un retrocés?
 4. Quin president d’un país andí va parlar en quítxua per tancar el discurs inaugural de la seva 2a legislatura i amb quina intenció?
 5. Quan i on es va començar a emetre en quítxua la TV equatoriana? Quin percentatge de la programació es fa actualment en aquesta llengua?
 6. Quin paper té el quítxua en l’educació actualment?
 7. Hi estàs d’acord amb l’opinió de l’estudiant que parla al final del vídeo?
 8. Fes un esquema de les passes de  NORMALITACIÓ que s’estan duent actualment a Equador per recuperar el quítxua?

En el segon vídeo que veureu a continuació, coneixerem Lucía Rosero, que és economista i treballa al departament comercial d’una cadena d’hotels. Haver viscut de ple la crisi, en els cinc anys que fa que viu a Catalunya, la fa ser molt crítica amb la societat de consum, que contraposa amb la seva comunitat d’origen. La Lucía és una quítxua otavala, de l’Equador, i militant d’aquesta llengua i cultura. Ara mateix està fent classes i traduint el Quixot a aquesta llengua.

Economia i identitat

Economia i identitat

2) http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3715972

       9.  Resumeix els arguments que Lucía empra per criticar l’economia espanyola i contrastar-la amb la del seu país d’origen.

10. Explica de quina manera Lucía mostra una postura de militant de la llengua i cultura quítxua.

10. Creus que la seva postura ens serveix de model per defensa la nostra  llengua i cultura o hi ha diferències?

ACTIVITATS per fer al Quadern per al dilluns, 25/03/13

3.cat.17 El futur no ens pertany

El futur… 1

El futur... 2

El futur… 2

El futur...3

El futur…3

El futur... 4

El futur… 4

ACTIVITATS A i B per corregir el dilluns 11/03/13; C) per al divendres, 15/03/13:

A. Ompliu els globus en blanc amb oracions que complesquin les següents indicacions referides a l’actitud del parlant:

B. Feu una selección de 3 oraciones simples i 3 compotes i a continuació feu l’anàlisi sintàctica de les darreres tal com vaig indicar a l’explicació de classe, és a dir cconsiderant les 2 proposiciones (componente de l’oració composta com un sol missatge).

C) Contau la història del còmic en forma de narració seguint l’ordre narratiu: plantejament-nus i desenllaç.

3.cat.16 Investiguem amb En Dragui les gestes de Jaume I

A. Després d’escoltar el vídeo, farem a classe el següent TEST DE COMPRENSIÓ ORAL, que consta de 20 qüestions.

 • 1. Quina és la resposta més completa referida al sobrenom de Jaume I, “El  conqueridor”:a. Perquè va conquerir la terra dels musulmans del Nord Àfrica.b. Perquè va conquerir tota la Mediterràniac. Perquè va aconseguir les terres dels musulmans i expandir Catalunya cap a laMediterrània.
 • 2. De qui era fill Jaume I?a. De Pere I el Cerimoniós i Maria de Montpellerb. De Pere I el Catòlic i Maria de Montpellerc. De Pere III el Cerimoniós i Maria de Montsó
 • 3. El nom de “Jaume” del rei Jaume I respon a:a. les creences religioses de la seva mare

  b. Una tradició familiar

  c. al gust de la seva mare

 • 4. Com va ser la infantesa de Jaume I?a. malatissa i poc dedicada als jocs infantils

  b. Feliç i enrevoltada dels seus familiars

  c. Va ser víctima d’un ostatge en mans d’un enemic del pare.

 • 5. On i quan va morir el pare del rei Jaume ?a. A la batalla de Muret quan ell tenia 3 anys

  b. A la batalla de Muret quan ell tenia 5 anys

  c. A la batalla de Narbona quan ell ja era major d’edat

 • 6. Qui es va ocupar de l’ educació del rei Jaume a la mort del seu pare?a. Un grup de monjos, a petició del Papa Innocenci III

  b. Amb Guillem de Munnedó, mestre dels templers.

  c. Simó de Montfort, l’ enenmic del seu pare.

 • 7. Qui va governar la Corona durant la minoria d’ edat de Jaume I ?a. Un consell de catalans anomenat pel Sant Pare

  b. El comte Sanç, antic regidor de Narbona.

  c. L’ Assemblea de Lleida

 • 8. De què va parlar el rei Jaume I amb el mercader Pere Martell?a. De l’ amenaça de venecians i genovesos sobre el regne

  b. De les naus que li podia oferir el mercader al rei

  c. De la possibilitat de l’ expansió mediterrània de la Corona

 • 9. Abans d’ iniciar la conquesta de Mallorca, el rei va haver de:a. consultar al poble amb unes eleccions.

  b. consultar el Papa

  c. reunir les Corts i exposar-los la decisió als dignataris.

 • 10. Amb quants vaixells comptava el rei Jaume per dur a terme la conquesta de Mallorca?a. De milers

  b. D’un centenar

  c. D’una trentena

 • 11. D’on salparen els vaixells que anaven a conquerir Mallorca?a. De Cambrils i Tarragona

  b. Del port de Barcelona i Sitges

  c. De Roses (Girona)

 • 12. A on desembarcaren les naus de Jaume I quan arribaren a Mallorca?a. A Santa Ponça

  b. Al port de Pollença

  c. Al port de Palma

 • 13. Les tropes de Jaume I guanyaren els sarraïns per:a. la seva superioritat numèrica.

  b. una qüestió de sort

  c. rebre tropes de reforç que els ajudaren

 • 14. Un cop vençuts els àrabs, Mallorca es va dividir entre:a. el rei i els nobles

  b. el rei, els nobles i els vasalls

  c. els nobles i 600 persones més

 • 15. El rei Jaume va conquerir València després de:a. 5 dies de setge

  b. 5 mesos de setge

  c. 5 anys de setge

 • 16. València, un cop conquerida, va ser repoblada per gent de:a. Barcelona, Mallorca i Lleida

  b. Peníscola, Borriana i Cullera

  c. Lleida, Tortosa, Aragó i alguns àrabs.

 • 17. Jaume I va morir:a. a Mallorca als 58 anys

  b. a Múrcia als 68 anys

  c. a València als 68 anys

 • 18. A qui va donarJaume I la regió de Múrcia?a. Al rei Sant Lluís de França

  b. Al rei castellà Alfons X el Savi

  c. al seu fill Jaume

 • 19. Quina de les respostes és la més completa?a. El rei Sant Lluís va reconèixer la independència catalana pel Tractat de Corbeil

  b. El rei Sant Lluís va reconèixer oralment la indepèndencia catalana

  c. El rei Sant Lluís mai no va reconèixer la independència de Catalunya.

 • 20. Assenyala la resposta inorrecta sobre la herència de Jaume I:a. Al seu fill Jaume li va tocar el Rosselló i Montpeller.

  b. Al seu fill Pere li va tocar Aragó, València i Catalunya

  c. Al seu fill Carles li va toccar La Cerdanya i Mallorca

 •             En acabar us ho heu d’autocorregir amb la següent fórmula:

                        NOTA= Encerts –  Respostes incorrectes : 2

B. Llegiu els apartats del Llibre de text: Origen de les cròniques i Característiques generals, pàg. 138, vol.2 i després feu una taula amb dues columnes on heu de posar les semblances i diferències entre una CRÔNICA PERIODÍSTICA I UNA CRÒNICA HISTÒRICA.

C. Feu una altra taula on hi heu de posar totes les dades que apareixen a l’apartat “Les quatre grans cròniques”, pàgs. 138-139 del mateix volum).

Activitats B i C per fer al QUADERN per corregir el dilluns, 18/03/13

3.en.61 Talking about the future.

During the last weeks we have been working on how to talk about the future. This time we are going to focus on a simple question: “Where do you see yourself in 15 years”. In order to get an idea of some possible answers, I have interviewed some people who have told me about their future plans.

Task 1Watch the video and answer the following questions in your notebook:

– What kind of job would Andrew like to have in the future? Explain giving details.

– Would he like to have a family by then? Explain.

– Where does Marta see herself in 15 years? Explain in your own words. Include every aspect of what she says.

– What place would Pepi like to go back in the future? Where is it? Research about it and tell the most typical things you can find there.

– Why does Sonsoles expect to be better off when she talks about money?

– Why does Maria think she will be alive in 15 years time?

– What does she say about her family? Explain.

Task 2 – Now let’s focus on grammar and have a look at the new verb tenses we have just learned. Go through the videos thoroughly and extract all the Future Continuous (will be + verb-ing) and Future Perfect (will have + past participle) forms that appear in the video. Sort them out according to the person who uses them. Write a list in your notebook.

Task 3 – Last week you wrote a composition answering the same question. Post it as a reply to this activity .

Here you’ve got your own videos:

 

Álvaro’s video; https://www.youtube.com/watch?v=kZHJRMTzD8I