3.en.60 Mars I. A one-way ticket to the red planet. 28/01/2013

Hello students. Have you heard about the Mars I project? We are going to learn a little more about it following the link below:

http://io9.com/5916053/introducing-mars-one-the-reality-television-program-that-will-broadcast-live-from-mars

Mars

 

Firstly, watch the video, copy these statements on your notebook and say if they are true or false (in case they are false, say why):

1 – A group of four humans will join the initial settlement every year.

2 – Mr. Hooft’s first thought was that the project was’nt going to work.

3- “Mars I” is easier than other Mars projects.

4- In 2020, the crew will land on Mars for the first time.

Now read the text on the page and find synonyms for the following words / expressions:

1 – suceed

2- support

3- in relation to

4- emblem

Now that you know what “Mars I” is about, you can research on your own and explore their website http://mars-one.com/en/

Now, in your own words, answer the following question:

Would you join the “Mars I” project? Why / why not? Give reasons.  (90 words)

Remember that you must have everything done in your notebook for wednesday.

Enjoy it!

Anuncis

2.tec.16 Pràctiques informàtica

PRACTICA 1

PRACTICA 2

PRACTICA 3

PRACTICA 4

PRACTICA 5

3.en.59 Working on Idioms 23/01/2013

Hello students, if you can remember the last two classes, we have seen examples of idioms, such as “to pull someone’s leg”, which means “tomar el pelo a alguien” or “to roll up your sleeves” which means “ponerse manos a la obra”.

It’s time for you to add one you like 🙂 Remember to have a look at your mates’ ones so as not to repeat any.

2.cat.14 El món sobre rodes (3 i 4): Europa, estiu 2007, Japó, Nadal 2007, i altres afegits.

L’ Albert amb l’ Anna, la seva al·lota

Viatjar també du feina i, si és amb rodes, també. I si és l’Albert és un bufar i fer ampolles.

A. Mentre llegeixes

 1. 1.    Exercicis de comprensió (per corregir el dijous, 24/01):

Aquest pic, les preguntes referides a la història les heu d’elaborar vosaltres, en parelles. N’ heu de preparar 25 preguntes i ferem una petita competició entre companys de classe.

B. En acabar de llegir

     2. Teoria del felicisme

Quan l’ Albert va acabar el batxillerat –que va anar combinant amb els seus viatges- i va aprovar la selectivitat, es va matricular a la facultat de Filosofia. Aquesta elecció no ens ha d’estranyar si tenim en compte l’última part d’El món sobre rodes. Els dos primers apartats, la introducció sense títol (pàg. 183) i “Com veig el món”, tenen forma de assaig.

a. Cercau informació sobre el gènere assaig i, en concret, determinau aquests aspectes: definició del terme i estructura.

Tot i que les reflexions que fa l’Albert Casals sobre la felicitat surt sobretot de la seva visió del món i de les seves experiències personals, també s’hi poden trobar uns referents filosòfics. El primer és un llibre que va tenir una gran influència en els anys 60 i 70 del segle XX: La por a la llibertat (1941), d’Erich Fromm. I el segon, La conquesta de la felicitat (1930), de Bertrand Russell.

 1. Cecau informació sobre aquests dos filòsofs i les obres esmentades.
 2. Per què creieu que els humans podem tenir por de la llibertat?
 3. Per què creieu que un viatger sovint es converteix en escriptor?
 4. Indicau en el text, de les pàgines 183-185, els fragments en què Albert Casals s’adreça directament al lector o lectora.
 5. Dels pensaments sobre la seva pròpia existència que apareixen a les pàgs esmentades, triau els tres que us semblin més interessants.
 6. Quin és, segns l’Albert Casals, el sentit de la vida (pàg. 191)? Hi estau d’acord amb ell?
 7. Llegiu a continuació aquests sis motius per ser al món dels dos quadres que teniu a contiuació. Una vegada fet això, feu les activitats següents:
 8. Classificau cada motiu segons la información dels dos quadres.
 9. Dels sis, digau amb quins us identificau més i per què.
 10. Digueu si creieu que hi ha altres motius més importants i formulau-los per escrit.

 1. 2.    Què en pensen els seus pares ?(pàg. 93 i seg.)

Aquest text està escrit pels pares de l’ Albert Casals. Moltes persones que han llegit el llibre s’han escandalitzat d’una cosa: com pot ser que els pares d’aquesta criatura permetin que viatgi tot sol, que s’exposi a perills de tota mena, que perdi dies de classe, que no porti ni tan sols un mòbil. Ells ho justifiquen des de la fe en l’educació, que vendria a ser un procés de “transformació d’infants en adults millors que nosaltres” (pàg. 195)

 1. Si fóssiu el pare o la mare de l’ Albert, ho permetríeu als vostre fill o filla? Per què?
 2. Us atreviríeu a fer el que fa l’ Albert Casals? Per què?

   *   Les Activitats B i C es corregiran el dilluns, 25/01/13. Recordau que s’han de fer al quadern a l’apartat de treballs. Amb aquest post queden finalitzades les activitats del llibre de lectura

   **  Examen d’ aquesta lectura: dilluns, 28/01/13 

2.cat.13 La vida de Ramon LLull en un auca

Ramon_Llull_

Punxa en el següent enllaç  on trobaràs una AUCA sobre la vida de Ramon Lllull, l’escriptor medieval que dóna nom al nostre institut:

http://www.auques.cat/tot.php?auca=llull

i imprimeix les quatre pàgines per treballar-les a classe i a casa en grup.

A. Activitats per treballar en grup a classe (dijous, 17)

1. Feu una llista de tots els noms de personatges reals o ficticis, que surten en l’auca i escriviu-ne una breu fitxa de presentació. ( Són: Jaume I, Blanca Picany, Crist, Blanquerna, Superman, Fèlix, Celestí V, i Felip el Bell de França )

2. Definiu o bé esmenteu un sinònim per a cada un dels mots i frases fetes que hem extret de l’auca: gestes (2), senescal (3) fer-se el jornal (3) ser de bandera (4), ser un calavera (4), bordó de pelegrí (8), pregon (12), tenir atenallat (13), profusió (14), obrir les parpelles al món (21), fer escola (23), poliglot (24), aixecar el vol (28), desgavell (31), deixar-hi la pell (31), pren la mar (39), miscel·lània (42), fer anar de capoll (45), foll (45), finar (47).

3. Feu una taula cronològica de la vida i obra de Ramon Llull, posant en paral·lel els fets històrics i culturals més importants del seu temps (resseguiu el que es conta a l’auca).

4. Redacteu un text (mínim una pàgina completa) que justifiqui la importància de Ramon Llull.

5. Comenteu aquesta sentència de Ramon Llull i relacioneu-la amb la seva vida i obra: “Hom no deixa el creure pel creure, sinó per l’entendre”.

Ramon_Llull 2 B. Activitats per treballar a casa (per corregir el dijous, 24)

6. Documenteu-vos sobre cada una de les obres que s’hi citen. De què tracten? A quin gènere pertanyen? De quan daten?   (En total tres: una novel·la, un llibre de poemes i un llibre de filosofia o teologia)

7. En l’Auca de Ramon Llull es fa referència als següents noms de topònims, col·lectius, corrents literaris i fets històrics (us posem entre parèntesis el rodolí on apareixen): Palma o Ciutat de Mallorca (1) , Les conquestes de Jaume I (2), Lírica trobadoresca (4), Pelegrinatges a Sant Jaume de Galícia (8) i Rocamador (9), Puig de Randa (11), L’Islam (13), Miramar (23), Les missions (24), , Racionalisme filosòfic (25), La Sorbona de París (26,29) Tunis (30,47), Nàpols (32), Armènia i Terra Santa (36), Bugia (39), La Cartoixa de Vauvert prop de París (41) Viena del Delfinat (43) i el convent de Sant Francesc de Ciutat de Mallorca. ( 48). Explica-los breument breument.

8. Dibuixeu damunt d’un mapa la ruta dels principals viatges que va emprendre Llull.

Qui estigui interessat en la figura il·lustrísima de RAMON LLULL, pot consultar el següent enllaç on hi trobarà coses tan curioses com qui viatjava, a part d’ell a l’ Edat Mitjana:

http://www.rutasramonllull.com/

2.cat.12 Al so dels trobadors

Rei Gloriós! Clara llum de veritat!
Vigia: -Rei gloriós!, clara llum de veritat!,
Déu poderós!, senyor!, si us és grat
al meu company sigueu fidel ajuda,
car no l’he vist des que és la nit vinguda,
i aviat serà l’alba.Bell companyó: si dormiu o vetlleu,
no dormiu més; lentament desperteu,
que a Orient veig l’estrella crescuda,
que porta el jorn i l’he ben coneguda,
i aviat serà l’alba.Bell companyó: us desperto cantant,
no dormiu més; sento ocells refilant,
que van cercant el dia pel boscatge,
i del gelós temo l’esclavatge.
I aviat vindrà l’alba.Bell companyó: sortiu al finestral,
mireu lluir els estels allà dalt,
i així sabreu si és fidel mon missatge.
Si no ho feu, vostre serà el damnatge,
car aviat vindrà l’alba.Bell companyó: allà fora, a la cleda,
em vau dir que no fos dormilega,
i que vetllés fins que arribés el dia.
No us plau ja mon cant ni ma companyia.
I aviat serà l’alba.

Amant: -Mon dolç amor: sóc en tan bon sojorn
que no voldria que arribés mai el jorn,
car la beutat que mai nasqués de mare
tinc i estim, i així no temo ara
ni el gelós ni l’alba.

Cançoneta lleu i plana
lleugereta i gens ufana
faré damunt el marquès,
el traïdors de mataplana,
que és d’engany farcit i ple.
Ah, marquès, marquès, marquès!,
d’engany ets farcit i ple.

Beneïdos són les pedres
a Melgur. prop de Someires,
on tres dents perdé el marquès,
un mal record en tingueres
i allí no s’hi coneix res.
Ah, marquès, marquès, marquès!,
d’engany ets farcit i ple.

Pel braç no us dono una figa,
sembla cabiró de biga
i el porteu molt mal estès.
Us caldria una ortiga
que el nervi us estirés.
Ah, marquès, marquès, marquès!,
d’engany ets farcit i ple.

No obté qui de vós fia
ni amor ni companyia,
guardar-se ha del marquès.
Qui amb vós conviu a ple dia,
de nit no en vol saber res.
Ah, marquès, marquès, marques!,
d’engany ets farcit i ple.

I ben foll és qui es vana
de fer amb vós la migdiada
sens pantalons ben estrets.
No conec fill de cristiana
que pitjors costums tingués.
Ah, marquès, marquès, marquès!,
d’engany ets farcit i ple.

 • Repassem les nocions de MÈTRICA:                 http://www.xtec.es/~malons22/trobadors/metrica.htm

 • Repassem les FIGURES LITERÀRIES:                          http://www.xtec.es/~jroca124/figures.htm

2. tec.16. Residus, obtenció d’energia i medi ambient

Aquesta notícia sortia al diari de Balears el passat 4 de gener. Llegeix-la i informa’t per contestar les preguntes següents.

 1. Explica què vol fer el  Consell amb aquests residus que ha autoritzat a entrar.
 2. Cerca què opinen els grups que s’oposen a aquesta iniciativa i quins són aquests grups.
 3. Expressa la teva opinió opinió personal sobre el tema.

Aquesta tasca l’heu d’entregar dilluns 14 de gener

El Consell no escolta l’oposició i autoritza el primer vaixell de residus

Soler en signa l’entrada des de Sabadell per a la setmana que ve, tot i que l’esquerra exigeix aturar-ho. Denuncien que el fems es pot importar, però encara no es pot cremar a l’Illa
Quim Torres| 04/01/2013 |

PSIB i PSM alerten que no es pot fer res sense modificar el contracte amb Tirme. Soler el canviarà sense aturar la importació de residus.

El Consell no només manté la previsió perquè el primer vaixell amb residus per ser incinerats a Son Reus arribi la setmana vinent des de Sabadell (Catalunya), sinó que a més la consellera insular responsable, Catalina Soler, ja ha signat l’autorització per permetre l’operació. Això, malgrat que ahir l’oposició registrà una petició al Consell en què exigeix que se suspengui qualsevol trasllat d’aquests residus.

PSIB i PSM-IV-E basen la seva exigència en un informe fet pel secretari del Consell, segons el qual la importació de residus requereix una modificació del contracte amb la concessionària de la gestió del fems, l’empresa Tirme. Segons l’esquerra, ara es podrien importar residus, però no es podrien cremar a Son Reus -perquè el contracte amb la concessionària no ho permet-, ni tampoc es podrien emmagatzemar -perquè el Pla director de residus tampoc no ho permet-. Per això, l’oposició demana que s’aturi el procés fins que el ple de la institució aprovi definitivament la modificació del contracte, cosa que no passarà com a mínim fins al març.

Però les peticions de l’oposició, de moment, no fan canviar els plans de l’equip de govern insular. La consellera de Medi Ambient, Cati Soler, signà dimecres l’última autorització a Tirme per poder tractar residus procedents de Sabadell. El permís permet tractar unes mil tones de fems durant tot l’any procedents d’aquesta ciutat catalana. La primera remesa arribarà la setmana vinent. Serà un viatge de prova, amb una càrrega d’un centenar de tones que entrarà, a partir de dia 10, pel port de Palma. “Es tracta del mateix combustible que ha vingut fins ara a la cimentera Cemex (ubicada a Lloseta) i que el Pacte va autoritzar”, afirmà la consellera Soler.

La popular considerà que l’oposició no té raó quan diu que no es poden cremar a Mallorca els residus de fora, perquè hi ha una llei i un acord de ple del Consell que ho permeten. Així mateix, recordà que es treballa en la modificació del contracte amb la concessionària i recalcà que aquesta revisió es portarà a terme de manera paral·lela al procés i sense haver d’aturar la importació dels residus. Soler descartà que l’aprovació inicial de la modificació del contracte es faci en el ple de dia 10 i anuncià un ple extraordinari aquest gener per aprovar-ho definitivament el mes de març.

Un ple extraordinari al gener

La societat civil podrà posicionar-se sobre la importació de residus aprovada pel Consell. L’equip de govern insular convocarà un ple extraordinari aquest gener per aprovar de manera inicial la modificació del contracte amb Tirme. A partir d’aquest moment s’obrirà un període d’exposició pública i es fixarà un termini per presentar-hi al·legacions. Després es podrà aprovar la modificació del contracte de manera definitiva. Segons els portaveus de l’oposició, Jaume Garau (PSIB) i Joan Font (PSM-IV-E), aquestes passes s’han de fer abans de tractar a Son Reus residus de fora, però segons la consellera Cati Soler les passes es faran sense aturar-ne la importació.