3.en.53 Interviewing sportspeople

Hello students,

As you all know, next week we will be watching your video-creations in the classroom. In order to get an idea on how to make it, we are going to have a look at some interesting examples.

Watch the following videos and read the questions below them. Add a reply to the entry answering them.

1 – What four adjectives does Pau Gasol use to describe how he feels?

2 – What is Pau Gasol looking forward?

3 – Why would Jessica Ennis choose Mauritius and New York as favourite destinations for a holiday?

4 – Does Jessica have any pre-performance rituals? Which ones?

5 – How does Jessica see herself in 5 years time?

6 – What do you think about Pau Gasol’s accent in English?

7 – Now time for a little research. Look for two more interviews made to different Spanish sportspeople in English and paste the links  into your post. Then make a little reflection on their use of English and accent, comparing it to Pau Gasol’s. (50 -70 words)

Anuncis

1.cat.2 Codi oral i codi escrit

En el post anterior hem visionat un capítol de la sèrie japonesa de l’androide Arale on havíeu de cercar les expressions de satisfacció o insatisfacció, tant de la protagonista com del seu creador, l’egòlatra i vanidós dr. Slump.

1) Ara el que vull que esbrineu és si les expressions anotades a la graella del post 1.cat.1 són pròpies d’un llenguatge oral (espontani, informal) o més aviat d’un codi escrit (neutre o més formal). Per això, heu de completar la següent graella:

  Llenguatge formal (=escrit) Llenguatge informal (=oral)
ARALE    
DR. SLUMP

Per diferenciar l’un i l’altre, vegem primer el següent powerpoint on s’hi expliquen pas a pas les diferències entre els dos codis i els canvis que han sofert al llarg del temps fins al punt que es poden trobar fusionats..

<div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”http://www.slideshare.net/cristinacf90/diferncies-entre-oral-i-escrit&#8221; title=”DiferèNcies Entre Oral I Escrit” target=”_blank”>DiferèNcies Entre Oral I Escrit</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/cristinacf90&#8243; target=”_blank”>cristina</a></strong> </div>

2) Descriviu el caràcter de cada un dels dos personatges a partir de la seva parla (unes 50 paraules per cada un).

ACTIVITAT per fer dins classe en parelles el dijous, 27/09/12. Si no l’acabam de corregir dins classe, l’acabarem a casa per al  dilluns, 1/10/12.

1.cat.1 L’expressió d’actituds emocionals (I). TT: L’esquema

ACTIVITATS:

1) Pren nota de les expressions de sentiments de satisfacció i insatisfacció dels dos personages del vídeo, i escriu-les en la graella que tens a continuació. A mesura que anem veient el vídeo aniré fent pauses per tal que tenguis temps de prendre les notes.

EXPRESSIÓ D’ACTITUDS EMOCIONALS O SENTIMENTS

Satisfacció

Insatisfacció

Frases Altres* Frases Altres*
ARALE
DR. SLUMP

2) Repassem ara la tècnica de treball iniciada la classe anterior: l’esquema. Sembla que vosaltres i jo tenim una idea ben distinta del que ha de ser un esquema. Per això, crec que us serà ben útil para atenció a dos tipus de fer esquemes:  el primer,  que ens dóna les bases per fer un esquema correcte i clar, el trobareu en el següent enllaç:   http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/esquemes/index.htm

El segon, que inclou una gran varietat de tipus d’esquema, el trobareu en el document:              http://www.xtec.cat/~evives3/tecniquesihabits/exercicis/com%20fer%20un%20esquema.pdf

3.en.52 Ready for some training?

This time we are going to have a closer look at some sportspeople and their lifestyle. All of them have participated in London’s olympics or paralympics. Have you ever wondered what their daily routine is, how many hours a day they train or what diet they follow? These are the kind of aspects you are going to learn about while performing this activity.

The activity can be found in the “Oh My God” blog that María is using with the 1st ESO students this year. You only have to follow this link: http://1esoe1112.wordpress.com/2012/09/17/1-en-1-de-some-training-before-setting-off-on-our-journey/

In order to assign a sportsperson to each of you, you will be following this list’s order:

 

 

Here you’ve got the text version of the sportspeople so that you can know which one you will be:

http://www.guardian.co.uk/sport/2012/jul/06/1

 

You will have to research about your character in order to complete the information you have in the activity chart.

As María explains, you will have to print it and bring it to the classroom on Monday. You will exchange information with your classmates.

IMPORTANT: Deadline for the activity is not the same as for the 1st ESO group. You must have it prepared for Monday, no excuses will be accepted for not bringing everything ready, so  be careful.

 

I hope you enjoy it. Have a nice weekend 🙂

 

 

1.tec.02 Vistes

Amb aquesta pàgina web podreu repassar i practicar les projeccions dièdriques (alçat, perfil i planta).

Heu d’entrar als cubs de color verd i triar l’apartat que us interessi.

1.tec.01 Projecte

Si clicau sobre l’enllaç Informe tècnic tendreu les passes que heu de seguir per fer la documentació que heu d’entregar al finalitzar cada projecte.

El primer projecte que farem serà un PONT LLEVADÍS.

  1. Proposta de treball

Us proposam que dissenyeu i construïu un pont llevadís d’accionament manual.

2. Condicions inicials

  • El pont ha de ser una estructura estable i rígida (recordau les condicions que feien que una estructura fos rígida i estable. Recordau també els elements que conformen un pont.)
  • Com a material heu d’emprar fusta.
  • Les mides màximes de la maqueta són 25 *30 cm
  • El pont s’ha d’aixecar, per tant ha de tenir un mecanisme de transmissió de moviment. Inicialment aquest mecanisme s’ha d’activar de manera manual

3. Recerca d’informació

http://dl.dropbox.com/u/63733325/projectes/pont%20llevadis/14.pdf

http://dl.dropbox.com/u/63733325/projectes/pont%20llevadis/proyectopuente.pdf

Abans de construir el pont heu d’entregar un avantprojecte en grup que ha d’incloure:

a) Esbossos i tria de la solució més adequada

b) Plànol d’especejament

c) Pla de treball

3.mus.01. Do you remember?