1.ca.4 Els signes de puntuació. La coma.

A l’assignatura d’anglès heu treballat els signes de puntuació. Ara aprofundirem en l’ús dels signes més freqüents i que solen presentar més dubtes. Així podreu millorar la puntuació dels vostres textos en les tres llengües.

La coma

La coma representa una pausa breu. En alguns casos serveix per facilitar la lectura i en altres per marcar diferències semàntiques. Tipogràficament, la coma se situa sense deixar cap espai després del mot que la precedeix i deixant-ne un abans del que la segueix.

Els usos principals de la coma són els següents:

1. Separa mots, expressions i frases d’una mateixa enumeració, però no s’hi posa quan ja hi ha les conjuncions i, ni o o:

Ex: A l’excursió hem de dur una motxilla, menjar per a dos dies, un sac de dormir i un anorac.

2. Separa els incisos que es fan en una oració, és a dir, les explicacions, els aclariments i les aposicions, encara que al davant hi hagi la conjunció i:

Ex: El president continuà parlant i, fortament decebut, digué…

3. Separa els vocatius: Xavier, ha telefonat la teva germana i ha dit que no vendrà a sopar.

4. Marca inversions de l’ordre lògic de la frase: De xocolata, m’agraden els gelats. L’ordre lògic de les frases és: subjecte, complement del nom, verb i complements verbals (atribut, adverbi o complement directe; complement indirecte i altres complements).

5. A les oracions amb els verbs elidits es posa una coma al lloc del verb:

Ex: Els caps eren a la reunió i els col·laboradors, a la sala d’espera.

6. Quan es repeteix per mitjà d’un pronom un element que ja és a la frase, se separa amb una coma:

Ex: La carta, la té el director.

7. Les frases relatives explicatives, és a dir, aquelles que expliquen alguna cosa sobre l’antecedent, però no restringeixen el seu significat, se separen amb comes:

Ex: Els funcionaris, que treballen al primer pis, no van sentir res.

Aquesta frase significa que ells no van sentir res i que tots treballen al primer pis. Sense les comes, aquesta frase seria especificativa, i voldria dir que només els funcionaris del primer pis no van sentir res.

8. En una data separa el lloc de la data:

Ex: Palma, 6 d’octubre de 2011.

9. En una adreça separa el nom del carrer del número de l’edifici:

Ex: Passeig de Gràcia, 103.

11. Per evitar confusions, a vegades convé posar una coma:

Ex: Tens ganes de sortir? No, em vull quedar a casa. Si es treu la coma que hi ha després del no, el significat és totalment oposat.

Finalment, cal dir que, en general, no es posa coma entre el subjecte i el verb o entre el verb i un complement quan la frase és curta i no presenta cap complexitat. Així, no s’escriu:

Aquesta taula de fusta, fa la mateixa funció que una de marbre. El professor va acabar la classe dient, que hi hauria examen sorpresa.

N.B. Cal que un ús coherent i apropiat de la coma dins un text o paràgraf. No es tracta de posar tot de comes i tampoc de no posar-ne, sinó d’usar-les quan sigui convenient. En aquesta fitxa tens onze casos en què pots usar-la.

EXERCICIS per a divendres 4 de novembre
1.-Escriu cinc oracions utilitzant la coma dins dels onze casos generalitzats en aquesta fitxa.

2.-Posa coma segons on calgui dins de les oracions següents:

.Lleida Barcelona Berga Girona Taragona Mollerussa i Sabadell són ciutats de Catalunya.

.Joanot Martorell autor de Tirant lo Blanc fou un autor destacat dins la València de l’Edat Mitjana.

.Visc al carrer Major 204.

.La poma se la menja la Maria.

.Van marxar d’hora a veure el partit però van fer tard a causa del trànsit.

.Els Emirats Àrabs que tenen l’edifici més alt del món s’han enriquit en els darrers anys.

Anuncis

1.socials.4 Mapes conceptuals del FEUDALISME

Aquí teniu els mapes conceptuals que us poden ajudar per estudiar el feudalisme.

1.en.21 Some Halloween homework before the weekend

Most of you have finished your taks with the unfortunate alphabet, well, bad news… Now, it is time for more English Halloween homework 

Do not run away! 

I found  this Power Point about Halloween. There are 14 slides. Have a look at them  and answer the multiple choice questions you will find in slides 8,9,10,11 and 12 .  In the last slide,13, there is a link to a very good page with on-line activities on Halloween. If you find any you really like, post a comment for your classmates to know.

You must answer the 5 questions  (slides 8,9,10,11 and 12 ) , the rest of the activities are optional. As usual, post the answers. There is no need to repeat the same comments on the blog, but you must copy the answers in your notebook.

I know that some of you are a bit lazy, so I include the link to the on-line activities here, in case you feel too tired to get to the last slide, slide 13, or … in case you are superstitious and  you do not want to use any links that appear on page 13.

http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200203/memories/ihidalgo/PAGINAWEB/hallow/hallow.htm

These activities were done by an English Primary teacher from Tarragona, Isabel Hidalgo.  Saps què te dic 2 wants to thank her for her good job!

Homework: Friday 28th . Apart from the power point slides, you must memorise one of the following poems. 

In this poem, you have to match the questions to the answers and you’ll end up with a nice Halloween poem.

Now, go to this page and listen to another Halloween poem: “A skeleton parade”

1.es.19. Trabajos en grupo (1)

Arxivat a castellano. Etiquetes: , . 1 Comment »

1.en.20 Working with ads: from Jingles to the Flying Beetle

This morning you learnt what a jingle is. Let’s see if you think of a catchy tune for your advert presentation. I know there are good musicians in the group, so it should not be that difficult. You can use a well known one  too…

According to Wikipedia, a jingle is a short tune used in advertising and for other commercial uses. The jingle contains one or more hooks and lyrics that explicitly promote the product being advertised, usually through the use of one or more advertising slogans. Ad buyers use jingles in radio and television commercials; they can also be used in non-advertising contexts to establish or maintain a brand image. Jingles are a form of sound branding.

Did you get any ideas from Raúl’s students? Their natural disaster videos were fun, weren’t they?

Here is the link to his blog. Remember that you must start working on the ad as soon as possible. Post to the blog the name of your group and the answers to the activities from Raúl’s blog.

1. Socials. 5 ORIGEN DEL FEUDALISME

Posant atenció al video, heu de respondre les següents activitats per al dijous 27 d’octubre:

1) Digues en quantes etapes es divideix  l’Edat Mitjana? Quant  de temps dura cadascuna?

2) Per què els propietaris de terres demanen protecció?

3) Què donen a canvi de la protecció? A qui li ho donen?

4) Quins dos tipus de pagesos hi havia? En què es diferencien?

1.en.19 A black humour story of a punctuation mark.

In 1.en.17 you have a list of the abbreviations that we’ll use to improve your writings. “P” stands for punctuation. Punctuation marks are often forgotten. However, they are very important.

Have a look at this short video. Poor grandpa’s life depends on accurate use of a single comma!

  • Are you aware of punctuation marks when you write? 
  • Can you think of any other sentences where punctuation makes a difference?
  • Post comments to the blog 

Homework: Thursday 27th .Read carefully the exercises included in this handout I have uploaded to slide share for you. Copy answers in your notebbok and learn what the names of punctuation marks are in English.